O Komatsu PC400 каталог запчастей

Каталог запчастей:

02896-11008 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC350
02896-11009 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC350, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D170E
02896-11015 O-RING
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E
02896-11018 O-RING
D39EX, D39PX, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN
07000-02021 O-RING
330M, 6D125E, BC100, BM020C, BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, PC130, PC160, PC190, PC200, PC20MR, PC228, PC240, PC27MR, PC290, PC30MR, PC35MR, PC650, PC700, SAA6D125E
07000-02060 O-RING
2D94, 330M, 3D95S, 4D102E, 4D105, 4D130, 4D94, AIR, D21A, D21P, D275A, FRONT, HM250, PC160, PC190, SAA6D140E, WA380, WA430, WA600, WD600
07000-02065 O-RING (KIT)
10, 3D94, 4D105, 4D130, 4D92, 4D94
07000-02085 O-RING
10, 3D94, 4D95L, 4D95LE, 4D95S, D21A, D21P
07000-02105 O-RING
10, 4D105, 512, 518, 532, 538, 542, 545, 6D105, 6D125, 6D95L, PC130
07000-02110 O-RING
10, 330M, 4D130, 538, 542, 545, 558, BF60, BM020C, BP500, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR300S, BR500JG, CD110R, CD60R, D135A, D21A, D21P, D65EX, D65PX, D65WX, HD785
07000-02130 O-RING (KIT)
532, 538, 540, 540B, 542, 545, 558, 568, 6D105, BP500, CD110R, D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C, D155S, D155W, D275A, D355C, D375A, WA420, WA470
07000-02135 O-RING (KIT)
10, 2D94, 3D94, 3D95S, COOLANT, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC550, PC600, PC650
07000-02145 O-RING
10, 538, 558, 568, 6D105, D65EX, D65PX, D65WX, KOMTRAX
07000-03028 O-RING (KIT)
10, 4D120, 512, 518, 532, 542, 545, 558, BC100, BF60, BP500, BR100JG, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR300S, BR310JG, COOLANT, PC200, PC20MR, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC600
07000 03028 O-RING
10, 4D120, 512, 518, 532, 542, 545, 558, BC100, BF60, BP500, BR100JG, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR300S, BR310JG, COOLANT, PC200, PC20MR, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC600
07000-03030 O-RING
512, 532, 558, 568, 6D115, 6D125, SAA6D125E
07000-03042 O-RING
10, 512, 518, 532, 545, 558, BF60, BM020C, BOOM,, BP500, BR200S, BR200T, BR210JG, BUCKET, BZ200, CD60R, CL60, CS210, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC18MR, PC200, PC220, PC240, PC290, PC600...
07000-03100 O-RING
530, 530B, 540, 540B, 6D140, BR500JG, BR550JG, D355A, D50A, D50P, D50PL, D50S, D53S, D55S, D75S, D80A, D80P, D85A, NH, NT, NTO, PC250, PC250HD, PC270, PC290, PC300
07000-05100 O-RING
D135A, D150A, D155A, D355A, D355C, D455A, D60E, D65A, D65E, D80A, D80P, D85A, D85E, GD31, GD37, PC700, PC850, PC850SE
07000-05120 O-RING
D50A, D50P, D50S, D55S, GD37, KT, NH, NTO, PC400, PC650, S6D155, S6D170
07000-05150 O-RING
330M, BR200, BR200J, BR200R, BR300J, BR310JG, BR350JG, BR500JG, D135A, D150A, D155A, D155C, D155S, D155W, D275A, D355A, D355C, D375A, D40A, D40AF, D40AM, D40F, D40P, D40PF
07000-05165 O-RING
BC100, BF60, BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR250RG, BR300J, BR310JG, BR350JG, D155AX, D155C, D355A, D375A, D455A, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D65EX, D65PX, D65WX
07000-05175 O-RING,(FOR U.S.A.)
532, 540, 540B, 542, 545, 558, 560B, 568, AFP49, D155AX, D275A, D355A, D375A, D455A, D475A, HD1500, HD180, HD200D, HD205, HD255, HD320, HD325
07000-05185 O-RING
D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C, D155S, D155W, D355A, D355C, D40A, D40AF, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLF, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S, D45A, D45P, D45S, D50A, D50P, D50PL, D50S, D...
07000-05240 O-RING
BP500, D20P, D20PG, D21A, D21AG, D21P, D21PG, D21PL, D21Q, D21QG, D21S, PC200
07000-05250 O-RING
568, BR200, BR200J, BR200R, BR300J, BR310JG, D30AM, D30S, D375A, D455A, D475A, D75S, D85A, D85C, D85E, D85P, HD460, HD465, PC1000, PC1000SE, PC1000SP, PC1600, PC1600SP, PC1800, PC200, PC220, PC300, PC...
07000-05260 O-RING
AFP49, D150A, D155A, D155C, D155S, D155W, D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S, D50A, D50P, D50PL, D50S, D53A, D53P, D53S, D55S, D57S, D58E, D58P, GS360, HD1500, HD180, HD200, HD320, HD...
07000-05270 O-RING
538, 542, 545, 558, BF60, BR200S, D135A, D20P, D20PG, D21A, D21AG, D21E, D21P
07000-05280 O-RING
538, 542, 545, 558, D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S
07000-05290 O-RING
538, 542, D135A, D155A, D155C, D155S, D155W, D275A, D355C, D375A, D475A, D80A, D85A, D85E, D85P, D95S, GD200A, GD22AC, GD22H, HD680
07000-12011 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN
07000-12014 O-RING
BUCKET, CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC45MR, PC88MR, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E, SAA6D140E, TRACK
07000-12014 O-RING
BUCKET, CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC45MR, PC88MR, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E, SAA6D140E, TRACK
07000-12014 O-RING
BUCKET, CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC45MR, PC88MR, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E, SAA6D140E, TRACK
07000-12014 O-RING
BUCKET, CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC45MR, PC88MR, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E, SAA6D140E, TRACK
07000-12021 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN
07000-12060 O-RING
AIR, BATTERY, BUCKET, D275A, D375A, D65EX, FRONT, GD555, PC130, PC160, PC18MR, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PRESSURE, RAIN, WA150, WA200, WA320, WA50
07000-12075 O-RING (K2)
D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC290, PC300, PC350, PC45MR, PC55MR, PC78US, PRESSURE, RAIN, WA50
07000-12100 O-RING
BUCKET, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC220, PC240, PC290, PC45MR, PC55MR, PC88MR, TRACK
07000-12100 O-RING
BUCKET, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC220, PC240, PC290, PC45MR, PC55MR, PC88MR, TRACK
07000-12100 O-RING
BUCKET, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC220, PC240, PC290, PC45MR, PC55MR, PC88MR, TRACK
07000-12110 O-RING
BOOM,, BUCKET, CARRIER, D155A, D155AX, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, PC130, PC18MR, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA150
07000-12115 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D85EX, D85MS, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC138, PC138US, PC160, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200, WINDOW
07000-12115 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D85EX, D85MS, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC138, PC138US, PC160, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200, WINDOW
07000-12115 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D85EX, D85MS, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC138, PC138US, PC160, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200, WINDOW
07000-12115 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D85EX, D85MS, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC138, PC138US, PC160, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200, WINDOW
07000-12120 O-RING
BOOM,, CARRIER, PC130, PC78US, PC88MR, TRACK
07000-12130 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, PC130, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200
07000-12130 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, PC130, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200
07000-12130 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D275A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, PC130, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA200
07000-12135 O-RING
BOOM,, CARRIER, D275A, D375A, FRONT, PC138, PC138US, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA320, WA320PZ, WA50, WA800, WINDOW
07000-12135 O-RING
BOOM,, CARRIER, D275A, D375A, FRONT, PC138, PC138US, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA320, WA320PZ, WA50, WA800, WINDOW
07000-12145 O-RING
BOOM,, CARRIER, D155AX, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC78US, PC78UU, PC88MR
07000-12145 O-RING
BOOM,, CARRIER, D155AX, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC78US, PC78UU, PC88MR
07000-12145 O-RING
BOOM,, CARRIER, D155AX, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC78US, PC78UU, PC88MR
07000-12145 O-RING
BOOM,, CARRIER, D155AX, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC78US, PC78UU, PC88MR
07000-13022 O-RING
D375A, HB205, HB215, HM300, HM400, PC130, PC138, PC138US, WINDOW
07000-13028 O-RING
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PRESSURE, RAIN
07000-13030 O-RING,SEMS
BUCKET, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC130, PC220, PC240, PC290, PC400, PC88MR
07000-13032 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC350
07000 13032 O RING
PC220, PC240, PC290, PC350
07000-13038 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN
07000-13040 O-RING
D275A, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC160, PC190, PC220, PC240, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PC55MR, PRESSURE, RAIN, WA380
07000-13040 O-RING
D275A, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC160, PC190, PC220, PC240, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PC55MR, PRESSURE, RAIN, WA380
07000-13040 O-RING
D275A, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC160, PC190, PC220, PC240, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PC55MR, PRESSURE, RAIN, WA380
07000-13040 O-RING
D275A, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC160, PC190, PC220, PC240, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PC55MR, PRESSURE, RAIN, WA380
07000-13042 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, PC130, PC160, PC190, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC88MR, PRESSURE, RAIN, WA200
07000 13042 O-RING
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, PC130, PC160, PC190, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC88MR, PRESSURE, RAIN, WA200
07000-13045 O-RING
AIR, BUCKET, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, PC160, PC18MR, PC190, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN
07000-13048 O-RING
BUCKET, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC88MR, PRESSURE, RAIN
07000-13050 O-RING
AIR, BATTERY, BOOM,, BUCKET, CARRIER, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, PC130, PC160, PC18MR, PC190, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC78UU, PC88MR, PRESSURE, RAIN, WA150, WA...
07000-15080 O-RING
AIR, CARRIER, FRONT, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC45MR, PC55MR, PC600, PRESSURE, RAIN, WA320, WA380, WA50, WD60...
07000-15085 O-RING
AIR, FRONT, HB205, HB215, HD1500, HM400, PC130, PC138, PC138US, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC400, WA380, WA430, WINDOW
07000-15090 O-RING (KIT)
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN
07000-15100 O-RING (KIT)
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PRESSURE, RAIN
07000-15110 O-RING (KIT)
HM250, PC160, PC190, PC200, PC228, PC228US, PC400, PC450, WA150, WA150PZ, WA320PZ
07000-15150 O-RING (KIT)
PC300, PC350, PC400, PRESSURE, RAIN
07000-15155 O-RING
D275A, D375A, HD325, HM400, PC130, PC2000
07000-15175 O-RING
AIR, HM250, HM300, HYDRAULIC, PC1250, PC2000, PC228, PC270, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN, WA500, WA800
07000-15195 O-RING
AIR, D155AX, D275A, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC160, PC190, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN, WA380
07000-15230 O-RING
AIR, D155A, D155AX, D375A, HD325, PC1250, PC1250SP, PC200, PC300, PC350, PC400, PC450, PC600, PC650, PRESSURE, RAIN
07000-15240 O-RING (KIT)
AIR, D375A, D475A, D475ASD, HB205, HB215, HD785, PC200, PC228, PC228US, PC600, PC650, WA430, WA800
07000-15250 O-RING
BF60, BOTTOM, CS360SD, D375A, PC1250, PC1250SP, PC2000, PC220, PC240, PC270, PC290, PC308, WA600, WA800, WA900
07000-15270 O-RING
545, BR200S, BR500JG, CD110R, COOLANT, CS210, CS360, CS360SD, D155A, D475A, D85MS, HB205, HB215, PC200, PC550, PC600, PC650, WA420, WA470
07000-15275 O-RING
430FX, 430FXL, 445FXL, 450FXL, 568, D155S, D475A, D575A, PC300, PC300LL, PC350LL, PC390, PC390LL, PC400, PC450, PC490, PC550, WA1200, WA380, WA400, WA430, WA600
07000-63022 O-RING
330M, 4D105, 6D105, D155C, D155S, D31P, D355C
07000-63025 O-RING
330M, 4D105, 4D130, 4D95L, 4D95LE, 6D125, 6D125E, 6D140, D155C, D155S, D21A, WA470
07000-63035 O-RING
4D105, 545, 558, 6D105
07000-72015 O-RING
D155AX, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, HM250, SAA6D125E, WA380, WA430
07000-72115 O-RING (K6)
D155A, D155AX, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR,, HYDRAULIC, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA500, WA600, WD600
07000-73025 O-RING (K2)
BATTERY, D155A, D155AX, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR,, FRONT, GD555, GD655, GD675, HM250, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA320PZ
07000-73035 O-RING
AIR, D155A, D155AX, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, HM250, WA430
07000-B5230 O-RING
BOTTOM, HYDRAULIC, PC1250, PC1250SP, PC2000, PC220LL, PC300, PC300HD, PC350, PC350HD, PC360, PC400, PC450, PC490, PRESSURE, RAIN, TRAVEL, WA500
07002-03334 O-RING
330M, 4D105, 505, 507, 512, 518, 532, 545, 558, 568, 6D105, BC100, BM020C, BP500, D21A, D21P, WA800, WA900
07002-11823 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN, SAA6D170E
07002-12434 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, SAA6D170E
07002-12434 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, SAA6D170E
07002-12434 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, SAA6D170E
07002-13334 O-RING
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN
07002-13634 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN


02893-05037 O-RING (K6)
6D125E, 6D140, CK20, CK25, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, EGS500, EGS630, GD200A, GD22AC, GD22H, GD28AC, GD300A, GD500R, GD510R, JV100A, JV100WA, JV100WP, SAA6D125E, SAA6D140E, WA470
02896-11008 O-RING
PC220, PC240, PC290, PC350
02896-11009
PC220, PC240, PC290, PC350, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D170E
02896-11012
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D170E
02896-11015
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN, SAA6D125E
02896-11018
D39EX, D39PX, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN
02896-51008
D275A, HM350, HM400, PC200, PC2000, PC220, PC400, TRAVEL
02896-51009
D275A, D475A, D65E, D65EX, HD785, PC1250, PC2000, PC300, PC400, SAA6D140E, TRAVEL
02896-51012
D275A, HD785, PC200, PC2000, PC220, PC400, SAA6D125E, TRAVEL
02896-51015
D275A, D65EX, HD465, HD785, HM350, HM400, PC200, PC220, PC300, PC400
02896-51018
D275A, D475A, D65E, HD785, HM400, PC1250, PC200, PC2000, PC220, PC400, TRAVEL
02896-61009
BOOM,, CARRIER, PC160, PC190, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC88MR
02896-61012
CARRIER, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, PC2000, PC88MR
07000-01005
D155W, HD320, HD325, HD460, HD680, HD780, HD785, PC100, PC100L, PC100U, PC120, PC150, PC200, PC220, PC300, PC400, WS16
07000-01006
330M, 4D92, 4D95L, 6D140, 6D95L, AFP49, BP500, BR500JG, GC380F, GD305A, GD355A, HD1200, HD1500, HD205, HD320, HD325, HD460, HD785, SAA12V140E
07000-01007
538, 542, 545, 558, 568, BA100, BM020C, BP500, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR200T, BR210JG, BR250RG, BR300J, BR300S, BR310JG, BR350JG, BR500JG, BZ120, BZ200, CD30R...
07000-01008
D150A, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20QG, D20S, D21A, D21AG, PC130, PC200
07000-01009
4D92, 505, 507, 532, BC100, BP500, D155A, D155AX, D20A, D20P, D20PL, D21A, D21P, D375A, D41E, D41P, D475A, D57S, D58E, D58P, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85A, D85E, WA320
07000-01423
GD705R, PC200, PC220, PC230, PC270, PC300LL, PC400, WA250PT
07000-02008 O-RING (KIT)
10, 2D94, 4D105, BA100, BF60, D150A, D155A, D155S, D155W, D20A, D20P, D20PL, D21A, D21P, D31P, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D355A, D355C, D41PF, D50S, D53A, D53P
07000-02010 O-RING
4D120, 4D130, 505, 507, 512, 518, 532, 540, 540B, 558, 560B, 568, 6D125
07000-02011
4D92, 545, 558, 568, BC100, BF60, BP500, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR120T, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR200T, BR210JG, BR250RG, BR300J, PC160, PC190, PC200, PC308, WA600
07000-02012
10, 4D105, 4D115, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, D65EX, D65PX, D65WX, KOMTRAX, WA1200
07000-02014
D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, KOMTRAX, PC600, PC650, PC700, SAA12V140E
07000-02015
4D115, 545, 558, 568, 6D125E, AIR, BF60, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR200J, BR200R, BR200S, BR210JG, BR250RG, BR300J, BR300S, BR310JG, BR350JG, BR500JG, BZ120, BZ200, CD110R, CD60R, D135A, D21A...
07000-02016
532, 538, 545, 568, BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR300S, BR310JG, BR500JG, CD110R, D155A, D155S, D155W, D20A, D20P, D20PL, D21A, D21P, D31A, D31P, D31PL, D31Q, D31S, D375A, D40A, D40A...
07000-02018
AIR, D21A, D21P, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, KOMTRAX, WA380, WA430
07000-02020
4D92, 4D95L, 4D95LE, 4D95S, 545, 558, 568, 6D125, D155A
07000-02021
330M, 6D125E, BC100, BM020C, BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, PC130, PC160, PC190, PC200, PC20MR, PC228, PC240, PC27MR, PC290, PC30MR, PC35MR, PC650, PC700, SAA6D125E
07000-02034
PC10, PC150, PC210, PC240, PC400
07000-02055 O-RING (KIT)
10, 538, 542, 545, 560B, BOTTOM, BP500, BZ200, CD110R, CS360, D135A, D150A, D155A, D155AX, D20A, D20AG, D20P, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, PC1250, PC1250SP, PC200, WA420, WA470
07000-02060 O-RING
2D94, 330M, 3D95S, 4D102E, 4D105, 4D130, 4D94, AIR, D21A, D21P, D275A, FRONT, HM250, PC160, PC190, SAA6D140E, WA380, WA430, WA600, WD600
07000-02065 O-RING (KIT)
10, 3D94, 4D105, 4D130, 4D92, 4D94
07000-02070 O-RING
BATTERY, D155A, D85EX, D85PX, DRAWBAR,, FRONT, PC1250, WA150, WA150PZ, WA200, WA320, WA320PZ, WA380
07000-02075 O-RING (KIT)
10, 330M, 512, 518, 532, 545, 558, 6D125, BC100, BF60, BP500, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR200T, BR250RG, BR300J, BR300S, BR310JG, BR350JG, BR550JG, CS360, CS360S...
07000-02080 O-RING
330M, 6D95L, AFP49, BF60, BM020C, HD1500, HD785
07000-02085
10, 3D94, 4D95L, 4D95LE, 4D95S, D21A, D21P
07000-02090
10, 3D94, 4D94, 4D95S, 538, 542, 545, BP500, BR500JG, CS360, D155A, D155AX, D155C, D155S, D30AM, D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D355A, D375A, SAA12V140E, WA420
07000-02095
10, 4D105, 4D95L, 4D95LE
07000-02100
4D105, 4D120, 4D130
07000-02105
10, 4D105, 512, 518, 532, 538, 542, 545, 6D105, 6D125, 6D95L, PC130
07000-02110
10, 330M, 4D130, 538, 542, 545, 558, BF60, BM020C, BP500, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR300S, BR500JG, CD110R, CD60R, D135A, D21A, D21P, D65EX, D65PX, D65WX, HD785
07000-02115
10, 558, 568, 6D125, D21A, D21P, D65EX, D65PX, D65WX, PC130
07000-02125
545, 558, 568, 6D125, D21A, D21P
07000-02130 O-RING (KIT)
532, 538, 540, 540B, 542, 545, 558, 568, 6D105, BP500, CD110R, D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C, D155S, D155W, D275A, D355C, D375A, WA420, WA470
07000-02135
10, 2D94, 3D94, 3D95S, COOLANT, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC550, PC600, PC650
07000-02145 O-RING
10, 538, 558, 568, 6D105, D65EX, D65PX, D65WX, KOMTRAX
07000-03022 O-RING (KIT)
10, 3D94, 4D105, 4D120, 4D92, 4D94
07000-03025 O-RING
4D105, 4D115, 4D120, 512, 518, 532, 558, 6D115, 6D140, BA100, BC100, BF60, BM020C, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, CD30R, CD60R, D21A, D21P, D475A, D475ASD, PC200
:
Back to top
Снабжение автотехники предприятий запчастями Купить запчасти для спец. техники проверенных мировых брендов: Komatsu, CNH, John Deere и любые другие производители оригинального оборудования являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих производители оригинального оборудования. Все названия, описания, числа и символы используются только для справки.
PC400.ru никоим образом не связана с Komatsu ни одним из перечисленных нами производителей. Все названия и описания производителей приведены только для справки.